Niranjana Swami at "Kitchari Kirtan" - Fri, Jan 2, 2015