May 9, 2012 - Wednesday Feast Lecture and Kirtan

Lecture by Caitanya Nitai das Prabhu, Kirtan by Sathiya Narayan Prabhu, Nrsimha Prayers by Chatamayi devi dasi Mataji, Bhajans by Guest Swami